Kim jestem?

To chyba najtrudniejsze z pytań, które mogłam sobie zadać…

Jestem człowiekiem, kobietą, żoną, mamą. A każda z tych ról to życiowe wyzwanie. Jest ich jeszcze kilka związanych z wykonywaną pracą – pedagożka specjalna, socjoterapeutka, kynoterapeutka, nauczycielka przyrody i biologii.

Tych „JA” jest wiele, niektóre ze sobą współpracują, inne wyczerpują…

Dlatego, bazując na wieloletnim doświadczeniu i nowych odkryciach, postanowiłam wygenerować jeszcze jedno, świeże i twórcze „JA” – przewodniczka kąpieli leśnych Forest Therapy Institute.

Moje miejsce

Pierwsze trzy lata życia spędziłam na Kurpiach, skąd pochodzi rodzina mojej mamy, i coś czuję, że dużo kurpiowskich genów we mnie drzemie. Pamiętam brzozy, lilaki i zapach siana…

Junoszyno, spokojna wieś na Mierzei Wiślanej, gdzie las, morze, łąki i pola wspierały  mnie w dorastaniu. Teraz spędzam tu każdą wolną chwilę. Sosny, świerki, wierzby, dzikie róże, konwalie majowe. I odurzająca robinia akacjowa w Stegnie…

Przez chwilę Gdańsk, potem Kadyny. Buki, dęby i ciepły zapach kwiatów lipy. I zawilce, cały las zawilców…

Od ponad 20 lat mieszkam w Elblągu. Kasztanowce, forsycje i magnolie wiosną…

Moje miejsce jest gdzieś wśród nich, drzew, krzewów i kwiatów. W wilgotnym i tajemniczym lesie Wysoczyzny Elbląskiej lub słonecznym, eterycznym lesie Mierzei Wiślanej.

Doświadczenie zawodowe

Jestem nauczycielką dyplomowaną z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą z niepełnosprawnościami i ich bliskimi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu oraz od 2022 roku pedagożką specjalną w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Od kiedy pamiętam, bliskie mi było budzenie w dzieciach zainteresowania otaczającym je światem przyrody. Lekceważąc stereotypy, problemy logistyczne zabierałam dzieci wszędzie tam, gdzie mogły doświadczać go wszystkimi zmysłami z ogromnym przeświadczeniem, że różnorodność bodźców sensorycznych w lesie wspiera ich wszechstronny rozwój, pomaga rewalidować zaburzone funkcje.

Od 2012 do teraz wchodzę w skład  Rady Naukowo Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Elbląsko – Żuławskie”.

Od 2021 roku wchodzę w skład Rady Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych.

W ramach realizacji projektów szkolnych z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska od lat współpracuję z Nadleśnictwem Elbląg, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, Parkiem Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”.

W 2011 za swą działalność edukacyjną otrzymałam nagrodę Prezydenta Miasta Elbląga, a w 2019 nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Od 2021 stale współpracuję z Ośrodkiem Medycyny Naturalnej NOWY JANTAR w Jantarze.

Kwalifikacje

Studia związane z wykonywanym zawodem

 • Studia z zakresu resocjalizacji i pomocy socjalnej
 • Studia podyplomowe: przyroda, biologia, socjoterapia, kynoterapia, oligofrenopedagogika

Szkolenia z zakresu pomocy dziecku i rodzinie

 • Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach – w trakcie procesu certyfikacji, więcej w zakładce TERAPIA TSR
 • Ekspertka do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wpis na listę Ministra Edukacji i Nauki
 • 8 tygodniowy kurs Mindfulness Based Stress Reduction
 • 8 tygodniowy kurs pogłębiony Mindfulness Based Stress Reduction (kurs dla absolwentów kursu MBSR)
 • Kurs doskonalący „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – uprawnienia do realizacji programu 
 • Terapia motoryki ręki – I i II stopień szkolenia Gdańska Pracownia Pomocy
 • Szkolenie z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej – Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
 • Podejście krótkoterminowe skoncentrowane na rozwiązaniu w relacji pomagania – Usługi Psychologiczne VIVO Gdańsk
 • Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży na przykładzie programu „Copin Cat” – uprawnienia do realizacji programu, Centrum Psychologii Integralnej „InTeGral”
 • Techniki terapii poznawczo – behawioralnej – Centrum CBT EDU w Warszawie
 • Kurs edukatorów seksualnych Poradnia Psychologiczno – Seksuologiczna „Bliżej siebie” Gdańsk
 • Edukacja seksualna osób ze spektrum autyzmu Fundacja JiM
 • Profilaktyka zagrożeń sfery psychoseksualnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – Ośrodek Konsultacyjno – Edukacyjny i wsparcia rodziny Olsztyn
 • Liderzy pozytywnego myślenia – Instytut Edukacji Pozytywnej
 • Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie – KARAN Elbląg
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej z użyciem AED
 • Szkolenie z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawniający do prowadzenia zajęć praktycznych z ww zakresu – Narodowy Program Zdrowia, Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

Szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej

 • „Edukacja Przygodą” – Fundacja Nasza Ziemia, Wydział Pedagogiczny UW, Pracownia Nauki i Przygody Warszawa
 • Walory turystyczno – krajobrazowe obszarów Natura 2000 na terenach nadmorskich województwa warmińsko – mazurskiego w ramach projektu „4 Pory Roku z Natura 2000 – Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi
 • W zgodzie z rytmem przyrody – jesienne wędrówki ptaków  
 • Fakty i mity na temat zasobów wodnych i zmian klimatu
 • Szkolenie doskonalenia umiejętności i kompetencji w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu
 • Bogactwo przyrodnicze Leśnego Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach. Podróż na krańce wszechświata – Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 
 • Śladami dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego na styku Warmii i Mazur. Reszel i okolice 
 • Przyroda wokół nas – ptaki
 • Odkrywamy sekrety zdrowia i tajemnice otaczającego nas świata w Centrum Nauki Experyment w Gdyni
 • Przez pola, lasy, łąki i jeziora – spotkania z przyrodą Warmii i Mazur 

Szkolenie z miłości do ludzi i ich trudnej historii

Seminarium Nauczania o Holokauście dla edukatorów z Polski – Katedra Edukacji o Holokauście im. Lily Safry Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście, Yad Vashem, 9 – dniowe szkolenie w Jerozolimie

Z dystansem do siebie

„Miałem krewnego, który studiował trygonometrię, aż mu wąsy odpadły, a kiedy już się wszystkiego nauczył, przyszła jakaś Buka i go zjadła. No i leżał potem w brzuchu Buki z całą tą swoją mądrością!”

Tove Jansson „Pamiętniki Tatusia Muminka”